Telefon: +420 608 709 069
Email: motobazarbrno@seznam.cz